home  |  about us  |  doneren  |  contact

deze site gebruikt cookies e.d.

als de browsersettings niet worden aangepast worden deze geaccepteerd

OK

Vragen (en antwoorden)

 

Waarom een Engelse naam?

The Peas Foundation heeft de ambitie ook internationaal actief te worden in het bevorderen van de productie en consumptie van plantaardige eiwitten. Een Engelse naam vergemakkelijkt het contact met anderstaligen.

 

Wat gebeurt er met uitvindingen die door de Peas Professor en zijn medewerkers gedaan worden.

Alle patenten die uit de leerstoel voortvloeien vallen toe aan The Peas Foundation. Die zal die patenten tegen betaling beschikbaar stellen aan marktpartijen om  meer revolutionare vleesvervangers op de markt te kunnen brengen. De inkomsten van die activiteiten zullen volledig worden aangewend om de voorlichting over en de acceptatie van plantaardige eiwitten verder te bevorderen.

 

Is het bestuur van The Peas Foundation onbezoldigd?

Inderdaad, de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het uitoefenen van hun bestuurstaken.

 

Wie betaalt de kosten van The Peas Foundation  op dit moment?

The Peas Foundation heeft dit jaar een subsidie gekregen van Kringloopbedrijf Wawollie in Goor  www.wawollie.nl  en van de Vegapolis, de zorgverzekering voor vegetariërs en vleesverlaters  www.vegapolis.nl

 

Hoe kun je ons bereiken?

Klik hier voor onze contactgegevens

 

5plaatjes.PNG